Kampenomriket.se

Kampen om Riket

 

Välkommen

 

Nyheter

 

Beställning

 

Information

 

Kampen om riket

 

Korten

 

Spelexempel

 

Strategiguide

 

Kontakt

 

Länkar

 

Rådsherrekort

Kortet representerar din ätt, din rådsherre i spelet. De

kort som inte spelas av någon spelare är neutrala råds-

herrar som man kan muta...

 

Landskapskort

Kortet representerar en förläning som man kan få kontroll

över. Korten är viktiga, har man fem av dessa vinner man

spelet...

 

Stadskort

Korten visar att man har fått en stad i förläning. Korten är

framförallt viktiga som en inkomstkälla men kan även vara

bra när man ska få kontroll över olika maktpersoner...

 

Maktpersonskort

Korten representerar olika mäktiga män/kvinnor i riket eller

olika intressegrupper. Du kan få dessa personers/gruppers

stöd om du sköter dina kort rätt...

 

Soldatkort

Korten visar din militära styrka. Din armé om man så vill.

Det finns riddare och knektar...

 

 

Personkort

Personerna är mindre mäktiga män och kvinnor i riket

som kan stödja dig i jakten på kungamakten...

 

 

 

Slottskort

Kortet visar att du fått ett slott i förläning. De ger dig

en militär makt i landskapet. Om du kontrollerar fem

slott vinner du spelet...

 

Ämbetskort

Ämbetena kan du tilldelas under ett riksrådsmöte. Ämbetena

ger dig ära och olika fördelar/förmågor som du kan ha

nytta av...

 

Händelsekort

Kortet visar olika händelser som gäller hela riket. Det kan

vara att riket anfalls av främmande makt (läs dansken)

eller att det råder missväxt under året...

 

Aktionskort

Korten ger dig olika fördelar i jakten på makt, rikedom

och ära. De kan spelas när som helst även när det inte är

din egen tur, vilket ger dig möjlighet att ingripa i andra

rådsherrars affärer...

Förräderikort

Dessa kort används för att attackera andra rådherrar.

Korten bör användas med viss försiktighet då det finns

risk för upptäckt...

 

Årstidskort

Årstiderna representerar spelomgångar. Korten placeras

centralt på en rad på spelbordet...

 

 

Riksrådsmöteskort

På kortet anger de olika stegen man går igenom

(dagordningen) för riksrådsmötet som hålls vid starten på

ett nytt år...

 

Turordningskort

På kortet står vilka olika handlingsalternativ en spelare

har när det är dennes tur enligt turordningen som också

anges på kortet...

 

Taktikkort

Korten används vid militära anfall. Anfallaren tar en upp-

sättning och försvararen en. Därefter spelar de ut vars ett

kort. Det fungerar ungefär som sten/sax/påse...

 

Baksidan på korten

En svartvit baksida pryder varje kort...

 

 

 


Korten

Ett strategispel om maktkamp i medeltidens Sverige
Tillbaka