Kampenomriket.se

Kampen omRiket

 

Välkommen

 

Nyheter

 

Beställning

 

Information

 

Kampen om riket

 

Korten

 

Spelexempel

 

Strategiguide

 

Kontakt

 

Länkar

 

Fyra spelare träffas för att spela ett trevligt parti ”Kampen om riket”. Stenbock, Grip, Folkung och Bonde ska försöka utmanövrera varandra och kämpa om kungamakten. De får tio kort och resurser var. Vi ska följa rådsherren Bonde lite närmare. Bondes starthand ser ut enligt följande. Krig, Brasklapp, Brand, Tur, Arvinge, Jungfrun, Prosten, Knektar, Skara och Stockholm. En inte alltför dålig starthand särskilt med tanke på att Stockholm är en av de mäktigaste städerna både militärt (stridsvärde 5) och ekonomiskt (inkomst 5). Dessutom har bonde fått ett biskopssäte i form av staden Skara, vilket har en gul ram och ger därmed en extra röst i riksrådsmöten och i tinget. Skara har även en kyrka som är bra då man ske se vem som kontrollerar maktpersonen Ärkebiskopen. Bonde måste byta ut händelsekortet, krig. Händelsekort man drar i sin starthand slängs i ”dåtiden” och man drar ett nytt kort från ”framtiden” istället. Bonde får Vimmerby, en mindre viktig stad i Småland. Nu ska man bestämma turordningen för det kommande spelåret. Bonde slår en 6:a, Stenbock en 2:a, Grip en 1:a och Folkung en 1:a. Aj, det var inte så bra för Bonde då denne slog högst och får därmed turordningskort 1. Det är oftast en fördel att agera sist första året. Stenbock som slog näst högst får nummer 2. Grip och Folkung slog lika och får slå om. Grip slår nu en 2:a och Sparre en 5:a. Folkung tar turordningskort 3 och Grip tar nöjt turordningskort 4. Vid starten av spelet placeras markören på sommaren.

 

Sommar

Markören ligger på Sommarkortet. Varje spelare ska under varje årstid genomföra individuella handlingar enligt sitt turordningskort. Bonde agerar därmed först. Man har tre handlingar på sig. Bonde startar med att spela ut Stockholm och placerar det väl synligt framför sig. Bonde kontrollerar nu Stockholm. Då det kostar en handling att spela ut ett kort har Bonde endast två handlingar kvar. Han spelar ut två nya kort, Skara och Knektar, när bonde spelar ut knektarna betalar han samtidigt in tre resurser till rikets skattkammare då det kostar resurser att spela ut dessa. Hur mycket man skall betala anges på respektive kort med en svart siffra. Nästa årstid är det höst och då är det produktion, därför kan det vara bra att spela ut städer tidigt så att man får en hög inkomst. Knektarna kan vara bra att spela ut då de ger extra skydd mot militära anfall. En klassisk öppning är att spela ut två städer samt riddare eller knektar. Bonde är färdig och turen går över till Stenbock. Stenbock börjar med att spela ut Västerås. Därefter spelar han ut aktionskortet Ny framtid. Aktionskort kostar ingen handling att spela ut och kan dessutom spelas ut när som helst även om det inte är ens egen tur. Stenbock slänger tre kort från sin hand i dåtiden och tar lika många nya kort från framtiden. Han spelar därefter ut ett nytt aktionskort Initiativ vilket ger honom två extra handlingar denna årstid. Han har således fyra handlingar kvar. Han tar tre kort. Att ta ett kort från framtiden är en handling. Stenbock spelar ut Nunnan med sin sista handling. Innan turen går över till nästa spelare så spelar Stenbock ut aktionskortet Återvinning. Återvinning låter spelaren leta igenom dåtiden och ta ett valfritt kort därifrån. Stenbock väljer Initiativ som han raskt spelar ut och får då på nytt två extra handlingar. Han väljer att ta ett kort samt spelar ut Riddare. Folkung börjar med att spela ut Visby följt av Riddare samt tar ett kort från framtiden. Grip spelar ut Jönköping, Falköping samt Riddare. Alla spelarna har genomfört sina individuella handlingar och i och med att det inte står något mer på sommarkortet där markören ligger flyttas markören till hösten.

 

Hösten

Markören ligger på höstkortet. Hösten börjar med produktion. Alla spelare får inkomst för korten de kontrollerar. Inkomsten anges på respektive kort med en grön siffra. Bonde räknar ihop sin inkomst. Han får fem för Stockholm och två för Skara, totalt sju resurser, en bra start! Stenbock får två för Västerås, Folkung får fyra för Visby och Grip får två från Jönköping och en från Falköping. Därefter är det dags för individuella handlingar igen.

 

Bonde börjar med att spela ut Prosten. Prosten har en kyrka och det är viktigt att försöka skaffa sig kontroll över så många maktpersoner som möjligt. Nu har Bonde en viss chans att få Ärkebiskopen, den mäktigaste av dem alla. Bonde har nu samanlagt två kyrkor (Prosten och Skara). Stenbock har också två (Västerås och Nunnan). Bonde har inte fler kort på hand med kyrkor och väljer därför att med sina två sista handlingar ta två kort. Han får upp Piksborg och Raumo. Inte riktigt vad Bonde hoppades på. Stenbock tar ett kort, därefter försöker han utföra en diplomati aktion mot ett neutralt landskap (Södermanland). Han betalar in två resurser för att få försöka. Enda sättet att komma över landskap som inte kontrolleras av en annan rådsherre är via en diplomati aktion. Stenbock har sammanlagt två i diplomativärde, blå siffra, på sina kort (Rådsherrekortet samt Västerås). Stenbock slår därefter med två tärningar och lägger till sitt värde. Han slår sju och lägger till två, nio. Stenbock bestämmer att Folkung slår för det neutrala landskapet. Alla neutrala landskap anses ha tre i diplomativärde. Folkung slår tio och lägger till tre, 13. Då 9 är mindre än 13 misslyckas Stenbock att få kontroll över det neutrala landskapet. Det kostar två handlingar att utföra en diplomatisk aktion och därmed har Stenbock förbrukat sina tre handlingar. Folkung spelar ut Knektar samt tar två kort för sina tre handlingar. Grip spelar ut Abbedissan följt av Arboga. Därefter försöker denne sig på att spela ut förräderikortet Stöld mot Bonde. För att lyckas måste Grip slå fem eller mer med en tärning. Han slår en 6:a och tar därmed fem resurser från Bonde. Bonde tittar surt på Grip. Alla spelarna har genomfört sina individuella handlingar och i och med att det inte står något mer på höstkortet där markören ligger flyttas den till vintern.

 

Vintern

Markören ligger på vinterkortet. Bonde spelar ut Vimmerby och Raumo. Med sin sista handling väljer Bonde att höja sin ära med +1 genom att donera tre resurser till kyrkan. Bonde kunde ha valt att satsa sina tre resurser på att annordna ett fest- och tornerspel istället. Då måste man emellertid slå fem eller mer med en tärning och få +3 ära. Bonde valde med andra ord att ta det säkra före det osäkra. För Bonde gäller det att försöka få chans att kontrollera så många maktpersoner som möjligt. Det är i slutet av vintern dessa ska fördelas och har man till exempel lika många kyrkor, fartyg, städer, slott, landskap eller resurser, avgör äran vem som får respektive maktperson. Folkung går in tillfälligt genom att spela ut aktionskortet Gott rykte, vilket ger honom +1 ära. Stenbock spelar ut Strängnäs och försöker på nytt få kontroll över Södermanland via en diplomati aktion. Denna gång blir resultatet lika. Stenbock spelar då ut aktionskortet Giftemål, vilket ger honom +3 i diplomativärde. Stenbock får därmed kontrollen över Södermanland. Folkung försöker sig också på en diplomati aktion mot Östergötland men misslyckas. Som sin sista handling spelar denne ut Stöld mot Grip men slår en 3.a och misslyckas. Grip spelar ut Abbotten följt av Stegeborg. Som sin sista handling spelar denne ut förräderikortet Brand mot Stockholm som Bonde kontrollerar. Han slår en 5:a och lyckas! Bonde spelar genast ut aktionskortet Tur för att tvinga Grip att slå om sitt slag. Grip kontrar då med att spela ut aktionskortet Förhinder vilket gör att turkortet inte får effekt. Bonde slänger surt Stockholm i dåtiden. Grip gör det ännu värre genom att spela ut aktionskortet Kalabalik mot Bonde. Kalabalik tvingar två rådsherrar att byta sina kort de har på hand med varandra. Bonde ger Grip sina fem kort och får ett kort av Grip i retur, Till tings. Ingen bra sekvens för Bonde om man säger så...

 

När man genomfört sina individuella handlingar under vintern får alla rådsherrar +1 ära för varje landskap de kontrollerar. Stenbock får som enda spelare +1 ära för sitt Södermanland.

 

Det sista som händer under vintern är att se vem som kontrollerar de olika maktpersonerna. Hansans talesman: Bonde och Folkung har lika många fartyg och lika hög ära. De slår därför vars ett tärningsslag. Bonde slår en 3:a och Folkung en 2:a. Bonde får därmed Hansans talesman. Borgarnas talesman: Bonde har tre städer, lika många som Grip men Bonde har högre ära än denne, Borgarnas talesman tillfaller också Bonde. Böndernas talesman: Stenbock har flest landskap (Södermanland), Stenbock tar Böndernas talesman. Drottningen: Stenbock har flest resurser (5). Stenbock tar även Drottningen. Ärkebiskopen: Stenbock har flest kyrkor (Västerås, Strängnäs och Nunnan). Stenbock tar nöjt Ärkebiskopen. Adelns talesman: Grip har flest slott (Stegeborg). Grip får Adelns talesman. Varje rådsherre får +1 ära för varje rådsherre de får kontroll över. Stenbock får därmed +3 ära, Bonde får +2, Grip +1 och Folkung får ingen. Nu när alla moment för vintern är avklarade flyttas markören till riksrådsmötet och ett nytt spelår inleds.

 

Riksrådsmöte

Riksrådsmötet börjar med att rådsherrarna kan muta de neutrala rådsherrarna för att skaffa sig kontrollen över dessa under året. Varje spelare håller i hemlighet fram hur många resurser man vill satsa. Första rådsherren i högen är Vasa. Alla visar fram en resurs. Då Stenbock har högst ära får han Vasa. Han betalar in en resurs och tar kortet och lägger det väl synligt framför sig. Mutningen fortsätter och slutar med att Bonde har lyckats muta sig till en neutral rådsherre, Stenbock två, Folkung två och Grip en. Nästa punkt på dagordningen under mötet är Kungaval. Det krävs dock 14 minus antalet spelare röster, dvs. 14-4=10 röster för att utropa sig till kung och vinna spelet. Ingen spelare kontrollerar dock 10 röster. De båda följande punkterna, skatt på städer och/eller landskap bestämmer riksföreståndaren (ämbete) om. Då det under första året inte finns någon riksföreståndare blir det inga skatter. Därefter ska man fördela ämbetena. Stenbock kontrollerar flest röster, åtta stycken (kort med gul ram) och väljer därför ämbete först. Han väljer att bli Riksföreståndare. Bonde kontrollerar fem röster och väljer att bli Drots. Grip och Folkung har båda tre röster och lika mycket i ära. De slår med vars en tärning för att avgöra vem som får välja först. Folkung slår högst och väljer att bli Marsk. Grip får då bli Kansler. Hovmästareämbetet utgår ur spel då man endast är fyra spelare. Punkt sex på dagordningen handlar om huruvida riket ska förklara krig mot fienden eller inte. Fienden under medeltiden var ju ofta Danmark. Riksföreståndaren, i det här fallet Stenbock, väljer om det ska bli krig eller inte. Under vissa förutsättningar kan det vara fördelaktigt att starta ett krig, antingen för att få krigsbyte eller för att tvinga någon att välja sida och därefter hoppas att denne kommer på den förlorande sidan. Stenbock tycker dock att han inte tjänar på ett krig i detta läge och säger därför nej till krig. Som sista punkt ska en ny turordning skapas. Varje spelare slår ett slag med tärningen……

 

Ett nytt spännande år inleds. Kan Bonde komma tillbaka efter förlusten av sina kort och Stockholm? Vad kan Stenbock hitta på med hjälp av Ärkebiskopen och sina andra maktpersoner? Vill Bonde hämnas på Grip för den anlagda branden och de stulna korten? Kommer Folkung, Grip och Bonde att inse hotet från den allt starkare Stenbock?

 

Kommentarer

Detta är ett spelexempel från ett parti "Kampen om Riket". Under det första året försöker alla spelare skaffa sig en så god position som möjligt för att i framtiden kunna utgå med segern. I partiet startade Bonde väldigt bra men fick mothugg från Grip. Trots detta lyckades Bonde komma över två av de mäktiga maktpersonerna. Bonde har dock endast ett kort på hand vilket allvarligt har försämrat dennes handlingsutrymme inför det kommande året. Den som har den bästa positionen är Stenbock som har en mäktig bundsförvant i Ärkebiskopen.

I ovan nämnda parti lyckades mycket riktigt Stenbock tillslut gå segrande ur kampen om riket genom att nå 30 i ära trots att ättens rådsherre mördades under spelets gång. Partiet var dessutom ovanligt långt, en timme och 20 minuter. Ett normalt parti tar något under en timme om alla spelare kan reglerna.

 Spelexempel

Ett strategispel om maktkamp i medeltidens Sverige
Tillbaka