Kampenomriket.se

Kampen om Riket

 

Välkommen

 

Nyheter

 

Beställning

 

Information

 

Kampen om riket

 

Korten

 

Spelexempel

 

Strategiguide

 

Kontakt

 

Länkar

 

Kampen om Riket är ett komplext spel, därför är det inte alldeles enkelt att skriva en strategiguide som är heltäckande. Men det finns dock viss ordning i kaoset. Tipsen nedan är mina högst personliga åsikter och tankar. Du kommer kanske att hålla med mig på vissa punkter medan du tycker att andra inte stämmer. Läs och begrunda.

Om Handlingsalternativen

När det är din tur har du i grunden sju olika handlingsalternativ att välja mellan. Ta ett kort (H), Spela ut ett kort (H?), Ta en resurs (H), militärt anfall (HH), diplomati aktion (HH2), höj din ära (H3) samt gör uppror (H). Att välja mellan dessa är inte alltid alldeles enkelt. Mycket av spelet går naturligtvis ut på att välja rätt handlingsalternativ vid rätt tidpunkt.

Om Målen

I kampen om riket finns det hela fem!!! olika sätt att vinna på. Du bör vara flexibel i ditt val av mål och inte binda dig vid ett av dessa tidigt i spelet. Att samla på sig ära är dock i stort sätt aldrig fel och du bör sträva efter att inte halka alltför långt efter de övriga. Blir du mycket rikare än de övriga spelarna och dessutom äger städer med gul ram, kan du kanske försöka bli vald till kung genom att muta tillräckligt många neutrala rådsherrar under ett riksrådsmöte. Har du en stor vapenmakt kan du försöka med ett uppror även om detta är riskabelt då du riskerar att bli mördad. Får du många slott i din starthand kanske detta kan vara ett alternativ. Ibland har man inget annat val än att försöka göra ett uppror trots att man saknar någon större militär styrka. Försök att i det läget slå split mellan dina motståndare och få dem att vänta med att angripa dig. De vill ju alla att någon annan ska behöva offra handlingar på ett militärt anfall och om du har tur kanske de väntar för länge. Om en spelare får mycket mer i ära än alla andra kan det vara nödvändigt att försöka bilda en allians för att ta hand om denne farliga kungakrävare.

Om Ära

Ära är mycket viktigt att skaffa sig. Det säger sig kanske självt då ett av målen för att vinna är att uppnå 30 i ära. Det är dock även viktigt att skaffa sig ära av flera andra anledningar. När man ska se vem som kontrollerar maktpersonerna då man har lika många städer, fartyg, kyrkor etc så används ära som en särskiljare. Det är med andra ord en stor fördel att ha högre ära än sina motståndare. Ära skaffar du dig genom att kontrollera ämbeten, landskap och/eller maktpersoner. Du kan även försöka höja din egen ära aktivt som ett handlingsalternativ detta är dock dyrt och ibland ett något osäkert och långsamt sätt att skaffa sig ära på. När du har över 20 i ära kan dock detta vara ett sätt att försöka forcera sig till en seger.

Om Maktpersonerna

Mycket av spelet kretsar kring att få tag på och kontrollera de olika maktpersonskorten. Av dessa är ärkebiskopen den överlägset viktigaste. Varje maktperson ger dig ett i diplomativärde samt sitter alla i rådet (de har en gul ram). Du får även +1 ära för varje maktperson du tar kontroll över. Dessutom har maktpersonerna olika förmågor som kan vara användbara i olika situationer. Se till att du får kontroll över så många av dessa som möjligt. De fördelas i slutet av året innan man håller riksrådsmötet, därför är det viktigt att spela ut kort så att chanserna att få dessa ökar.

Om Förräderikorten

Dessa kort är något tveeggade. Du angriper ju aktivt andra spelare och du riskerar därmed att väcka deras hämdbegär. Det är dessutom riskabla kort för om du slår en etta riskerar du att bli anklagad för förräderi vid tinget och att bli dömd är naturligtvis inget man ska sträva efter. Mordkorten är de som är mest användbara, se till att alltid spela ut dessa mot rådsherrar. Det är slöseri att använda dem mot personer eller maktpersoner. Dessa kort kan vara bra att spara på hand för att hota andra spelare med. Brandkorten bör du endast spela ut när du har möjlighet att få tillgång till en maktperson eller för att sabotera för en annan spelare, särskilt kyrkor och rika städer är bra mål för dessa kort.   

Om Landskapen

Lanskapskorten är mycket bra att äga. De ger förutom stridsvärde och inkomst även +1 ära varje år att kontrollera. Har du dessutom flest landskap kan du få kontroll över böndernas talesman (maktperson). Landskapen är även lite mer skyddade i händelse av krig. Har du fem av dessa vinner du spelet. Därför är det viktigt att anfalla rådsherrar som skaffar sig sitt 4:e landskap då ju de har stor chans att vinna näst årstid genom en enkel diplomati aktion, även när en rådsherre skaffar sig sitt tredje landskap bör man se upp. Skaffar du själv ett 4.e landskap måste du vara beredd att försvara detta med vapenmakt. Lättaste sättet att komma över lanskapen är via en diplomati aktion. Då är det viktigt att ha ett så högt diplomativärde som möjligt för att öka sina chanser. Aktionskort som "Giftemål" och "Förhandlingar" kan också med fördel användas.

Om Städer

Städerna ger dig rikedom och rikedom ger dig makt i spelet. Ju fler städer du har utspelade ju bättre är det. Särskilt bra städer är alla som är biskopssäten, (kyrkor och gul ram). Dessa kort kan knappast övervärderas och om dina motståndare kontrollerar många av dessa måste du se upp.

Om Aktionskorten

Aktionskorten är mycket användbara och hela din strategi kan vara uppbyggd kring dessa kort beroende på vilka du har på hand. Det finns vissa kort som är bra att hålla på tills de behövs som exempelvis "Tur" och "Förhinder" medan andra kan vara bra att spela ut så fort som möjligt som "Rov". Särskilt användbara aktionskort är "Utpressning" som låter dig få kontrollen över en neutral rådsherre. Om du saknar en röst för att bli kung kan detta kort skänka dig segern. "Initiativ" låter dig utföra två extra handlingar när det är din tur och det kan göra att du kan vinna genom att ta två landskap samma årstid eller varför inte spela ut hela fem slott som du har på hand. Här finns stora möjligheter att komma på egna användningsområden och taktiker. "Kalabalik" som låter två valfria rådsherrar byta de kort de har på hand med varandra är ypperligt att spela ut när man själv inte har så många kort, då byter man med en annan som har många och vips har man förbättrat sin egen position och sina egna möjligheter markant. Som du märker finns det många olika kreativa sätt att använda dessa kort och det är upp till dig att komma på nya.

Om Riksrådsmötet

Under riksrådsmötet träffas de mäktigaste männen i riket för att fatta viktiga beslut rörande dess framtid. Den politiska makten i riket faller till den som har flest röster i rådet. Därför är det viktigt att få kontroll över så många kort med gul ram som möjligt då de ger en röst i rådet. Att muta de neutrala rådsherrarna så att man får dessa kort är därför en viktig om än dyr strategi att använda sig av. Man måste bevaka detta noga då ett av målet är att kontrollera ett visst antal gula ramar för att vinna spelet. Det är därför viktigt att se till att man har tillgängliga resurser inför mötet. Detta gäller även då det finns risk att den spelare som kontrollerar riksföreståndareämbetet kan utkräva extra skatter för både städer och landskap och om du saknar resurser kan detta stå dig dyrt då man tvingas lämna ifrån sig de kort man inte betalar för.

Om Ämbeten

Under riksrådsmötet utser man även vilka rådsherrar som ska få de olika ämbetena. Den spelare som har flest röster (kort med gul ram) väljer ämbete först. Ämbetena ger förutom ära även olika förmågor som man kan utnyttja. Oftast är de värderade i fallande skala efter hur mycket de ger i ära. Således brukar man (om man får välja först) välja riksföreståndareämbetet i första hand, därefter drotsämbetet osv. Det kan naturligtvis finnas undantag till denna regel. Vill man anfalla någon militärt under året kan man välja drotsämbetet istället för riksföreståndareämbetet för att minska risken för att bli dragen inför tinget. Om man vill få fler resurser kan man välja kanslerämbetet före marskämbetet.

 Strategiguide

Ett strategispel om maktkamp i medeltidens Sverige
Tillbaka